Wanneer gebruik je de apostrof - Laura McClure

Waarom apostrof S?

Laat dit voorlezen
Pauzeren
Apostrof s bij de meervoudsvorm Je gebruikt een apostrof gevolgd door de letter s om een meervoud aan te duiden bij woorden die eindigen op de lange klinker a, e, i, o, u of y.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Waar staat apostrof s voor?

De apostrof wordt gebruikt bij de meervouds-s van woorden die eindigen op a, e, i, o, u of y, voorafgegaan door een medeklinkerletter of lettergreepgrens. (De e moet klinken als /ee/.) opa's, azalea's, ave's, ski's, auto's, accu's, baby's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Waarom komma s?

Komma s staat vaak aan het einde van een woord, maar kan ook aan het begin van een woord staan. Woorden als 's ochtends, 's middags, 's avonds en 's nachts zijn hier voorbeelden van. Hier wordt een apostrof s gebruikt omdat er eigenlijk het woord 'des' hoort te staan. Dit woord wordt vaak afgekort tot komma s.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Is het Anne's of Annes?

Apostrof + s

De apostrof is verplicht als de naam eindigt op: een lange klank die met één enkele a, i, o, u of y wordt geschreven: Anna's jas, Evi's moeder, Otto's jas, Adu's tas, Randy's moeder; op een enkele e die als 'ee' klinkt: Zoë's baan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Waarom apostrof bij meervoud?

De regel is: zet alleen een apostrof voor de meervouds-s als er een verkeerde uitspraak dreigt. Daarom is er wel een apostrof nodig bij woorden als taxi's, oma's, disco's. Zonder apostrof zou je de laatste lettergreep verkeerd kunnen lezen: *taxis, *omas, *discos.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalcentrum-vu.nl
21 gerelateerde vragen gevonden

Waarom s bij meervoud?

De meeste zelfstandige naamwoorden schrijf je in het meervoud met -en. Voor de uitgangen s en 's zijn er duidelijke regels. Als een woord eindigt op -e, -el, -en, -er, -em, -ie of -eau dan schrijf je in het meervoud een s.Als een woord eindigt op -i, -a, -o, -u, -y dan maak je het meervoud met 's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Hoe weet je wanneer je bij meervoud +S of +' s gebruikt?

Je gebruikt de apostrof -s ('s) in de meervoudsvorm om geen verkeerde uitspraak te krijgen. Dat is vaak het geval wanneer het woord eindigt op een klinker met een lange klank: collega's, foto's, taxi's, baby's. Ook gebruik je de apostrof -s bij persoonsnamen die eindigen op een lange klinker: Anna's boek, Otto's jas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsupport.nl

Is het Henks of Henk's?

Volgens de Spellingwijzer van Onze Taal (2015, niet de officiële spelling) is een apostrof ook toegestaan: Henk's, Ruud's. Beter Spellen kiest voor de officiële spelling en dan zit in bovenstaande gevallen de s aan de naam vast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Is het Pauls of Paul's?

Schrijf 's als het grondwoord in de uitspraak op een sisklank eindigt of als het woord eindigt op een s die niet wordt uitgesproken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ugent.be

Is het s middags of s middags?

's middags 's spreek je uit als: komma es. Vroeger zeiden de mensen: "Des middags ga ik eten." Het zijn eigenlijk twee woorden, dus de s schrijf je los van middags.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meesterklaas.nl

Is het s morgens of s morgens?

's Morgens drinken we veel koffie. De 's aan het begin van de zin is afkomstig van het oude des morgens. Als je dat nog voluit zou schrijven, kon de d een hoofdletter worden (Des morgens...), maar nu die D niet meer te zien is, wordt de beginletter van het volgende woord met een hoofdletter geschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterspellen.nl

Is het babytje of baby tje?

De correct gespelde vorm voor het verkleinwoord is baby'tje.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Waarom een S?

'S wordt gebruikt als de laatste lettergreep op een enkele, heldere a, i, o, u of y eindigt, of op een enkele e die als [ee] klinkt. Op deze manier wordt de klank van deze laatste lettergreep niet veranderd. Voorbeelden: Luca's ogen zijn blauw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Waarom baby tje?

De juiste schrijfwijze is baby'tje . Verkleinwoorden van woorden die eindigen op een y, krijgen een apostrof, als ze voorafgegaan worden door een medeklinker. Andere voorbeelden zijn: whisky'tje, hobby'tje, lolly'tje, pony'tje.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op standaard.be

Hoe schrijf je s avonds?

Juist is 's avonds: met een spatie, niet met een streepje. Aan het begin van een zin schrijf je 's Avonds. In 's avonds zit een spatie omdat het een verkorting is van des avonds. Dat is een oude naamvalsvorm die 'in de avond, tijdens de avond' betekent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe schrijf je baby's?

De correct gespelde meervoudsvorm is baby's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het Bens of ben's?

Mars Food heeft bekend gemaakt dat het het merk UNCLE BEN'S® verandert in Ben's Original ™, Dit sluit aan bij de ambitie van het merk om een ​​meer inclusieve toekomst te creëren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nld.mars.com

Is dit jouw jas of iemand anders jas?

'Is dit jouw jas of iemand anders jas? ' Is dit goed gespeld? ! Nee, er ontbreekt een apostrof: iemand anders' jas is juist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Hoeveel mensen heten Rob in Nederland?

De naam wordt vaak verkort tot Rob. Bijna 14.000 mannen heten zo. Tussen 1980 en 1990 werd deze naam veel gebruikt. Minder gebruikelijk is de verkleinvorm Robbie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 24baby.nl

Wat is de afkorting van Rob?

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is een apostrof voorbeeld?

teken (') dat de weglating van een of meer letters aanduidt, of dat we gebruiken om een open lettergreep open te houden als er bijvoorbeeld een uitgang* of achtervoegsel* volgt. Voorbeelden: m'n vriendin; opa's fiets; een baby'tje.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woordenlijst.org

Wat is de belangrijkste regel om een tussen-s te schrijven in een samenstelling?

De regel voor de tussen-s is: als je het woord uitspreekt met een tussen-s, dan schrijf je die tussen-s ook op. Hoor je de s niet, dan schrijf je hem ook niet op. In de meeste gevallen kun je dus op je gehoor afgaan. Bij een woord als kwaliteit(s)slag is niet te horen of er één of twee s'en geschreven moeten worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is het meervoud van café?

De correct gespelde meervoudsvorm van café is cafés, zonder apostrof.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe weet je of een woord mannelijk is?

Naar mannelijke de-woorden wordt verwezen met hij, hem en zijn: Hij is zwaar; Ik heb hem op de kast gelegd; Zijn vorm is wat afwijkend. Naar vrouwelijke de-woorden wordt verwezen met ze en haar: Ze is zwaar; Ik heb ze / haar op de kast gelegd; Haar vorm is wat afwijkend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Populaire vragen

  Vorige artikel
Wat betekent Perzische?
Volgende artikel  
Hoe kun je een spin lokken?