How do I put my information at the bottom of my email?

Wat zet je onderaan een mail?

Hartelijk dank voor (uw e-mail / uw snelle antwoord / het leuke gesprek).
...
Er zijn veel variaties mogelijk op 'met vriendelijke groeten':
 • Met hartelijke groeten,
 • Met vriendelijke groet, (enkelvoud in plaats van meervoud)
 • Groeten,
 • Groetjes, (heel informeel)
 • Met vriendelijke groeten uit een zonnig Vught, (persoonlijker)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reginacoeli.nl

Hoe een mail te eindigen?

Gebruik deze klassieke slotzinnen als eventuele inspiratie:
 1. Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
 2. Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
 3. Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
 4. Wij zien het stuk met belangstelling tegemoet.
 5. Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsupport.nl

Wat is een goede slotzin?

Goede standaardzinnen voor de afsluiting van een zakelijke brief zijn bijvoorbeeld: Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Ik dank u bij voorbaat vriendelijk voor uw moeite.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zakelijkschrijven.nl

Hoe eindig je een mail bedankt?

Formele e-mails sluit je af met 'Met vriendelijke groeten' of eventueel zelfs met 'Met de meeste hoogachting', net als een gelijkaardige brief. Wanneer men iemand om een gunst vraagt, is een afsluiting als 'Alvast bedankt' ook gepast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arts.kuleuven.be

Wat is de opbouw van een mail?

Doorgaans komen in een zakelijke e-mail dezelfde basiselementen aan bod als in een zakelijke brief: afzender en geadresseerde, onderwerp, aanhef, eigenlijke inhoud, afsluiting, slotgroet en afzendergegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net
28 gerelateerde vragen gevonden

Hoe ziet een goede mail er uit?

Selecteer een overtuigend onderwerp voor je e-mail. Adresseer en begroet de ontvanger op een gepaste manier. Vermeld de belangrijkste informatie aan het begin. Structureer de inhoud op een compacte en overzichtelijke manier.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strato.nl

Welke aanhef in een mail?

Ken je de ontvanger helemaal niet, of is er sprake van een formele situatie, dan is ook hier Geachte de beste keuze. Bij informelere berichten is Beste een goede optie, maar ook bijvoorbeeld Dag, Hallo of Goedemorgen/-middag zijn mogelijk. Ken je elkaar goed, dan kun je ook nog kiezen voor een aanhef als Hoi of Hi.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op languagepartners.nl

Hoe kan je een tekst afsluiten?

Soorten afsluitingen
 1. Verwijzing naar het begin: eindigen met hetgeen waarmee je begonnen bent maakt het verhaal rond.
 2. Samenvatting: zet de hoogtepunten van de tekst op een rij.
 3. Conclusie: geeft het antwoord op de belangrijkste vraag van het stuk.
 4. Aanbeveling: verbindt praktische consequenties aan de conclusie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rug.nl

Hoe eindig je een formal letter?

Ondertekening. Wanneer je de ontvanger bij naam kent, kun je “Yours sincerely,”, “Sincerely” of “Best regards,” gebruiken, maar is dat niet het geval, dan schrijf je “Yours faithfully,”. Je handtekening schrijf je vervolgens na een witregel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoe zeg je formeel bedankt?

Hieronder een aantal voorbeelden:
 1. Graag bedank ik …
 2. Ik ben dankbaar voor …
 3. Mijn onderzoek zou onmogelijk geweest zijn zonder de hulp en steun van …
 4. … was van onschatbare hulp met …
 5. Mijn oprechte dank aan …

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gildeprint.nl

Wat is een slot zin?

In een slotzin geef je aan wat je van de lezer verwacht, hoe iets verder gaat of welke actie jij gaat ondernemen. Net als bij openingszinnen is het soms lastig een goede slotzin te vinden. Ook een slotzin moet passen bij de inhoud van de brief of e-mail die je schrijft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Hoe maak je een zakelijke mail?

Zakelijke mail: 5 tips
 1. Tip 1: verplaats je in je klant. Een klant kan jou om heel uiteenlopende redenen mailen. ...
 2. Tip 2: wees empathisch in zakelijke e-mails. ...
 3. Tip 3: structureer jouw zakelijke mail. ...
 4. Tip 4: beperk het gebruik van emoticons. ...
 5. Tip 5: kies voor een gepaste afsluiting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalcentrum-vu.nl

Hoe begin en eindig je een zakelijke brief?

Een brief behoort ingedeeld te zijn in alinea's met daarin een inleidende alinea, eventueel een tweede en derde alinea en een slotalinea. Bovenaan de brief vermeldt u uw adres en dat van de geadresseerde, de datum en de aanhef.U sluit de brief af met uw naam en handtekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tuxx.nl

Wat kun je zeggen in plaats van met vriendelijke groet?

Met vriendelijke groeten en Met vriendelijke groet zijn de gebruikelijkste formuleringen. Die vormen zijn ook zonder met mogelijk: Vriendelijke groeten, Vriendelijke groet. Als een brief of e-mail een duidelijk informeel karakter heeft, zijn ook andere slotgroeten mogelijk: Groeten, Groet, Groetjes, Hartelijke groet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe om een brief te eindigen?

De meest gebruikelijke slotgroet is: Met vriendelijke groet(en). Te formeel is een slotgroet als: Hoogachtend, of Met hoogachting. Te informeel is een slotgroet als: Groetjes, of Hartelijks.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zakelijkschrijven.nl

Hoe sluit je een mail af in afwachting Engels?

De gebruikelijkste manier om een ​​e-mail te beëindigen is 'Kind regards'. Een andere optie die vaak gebruikt wordt, is 'Best wishes'. Ook is het mogelijk om alleen met 'Regards' te eindigen. Dit is een kortere variant van 'Kind regards'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op babel.nl

Hoe begin je met een formele mail?

In formele brieven en e-mails is de aanhef bij voorkeur Geachte heer Jansen of Geachte mevrouw Pauwels of Geachte in combinatie met een ander zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld Geachte lezer, Geacht bestuur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Wat is een ander woord voor afsluiten?

slot (zn) : afloop, afsluiting, beëindiging, besluit, eind, einde, finale, slotscène, slotstuk, sluiting, uiteinde, voleinding, voleindiging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op synoniemen.net

Hoe maak je een pakkende tekst?

Pssst.Het geheim van pakkende tekst
 1. Gebruik pakkende koppen die je lezer verleiden. ...
 2. Beloon je lezer voor het lezen van jouw tekst. ...
 3. Zet je lezer aan tot actie met een heldere call-to-action. ...
 4. Gebruik triggerwoorden, woorden die meteen de aandacht vangen. ...
 5. Benoem voor de gebruiker de voordelen met een ziel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op puntann.nl

Wat zijn de 6 Tekstdoelen?

De 7 tekstdoelen zijn: informeren, instrueren, adviseren, overtuigen, activeren, emotioneren en inspireren. Een tekst heeft minimaal één tekstdoel. Maar een tekst kan ook alle zeven doelen in zich hebben. Hoe beter je vooraf nadenkt over je tekstdoelen, hoe beter je tekst wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op provencontext.nl

Is beste een goede aanhef?

Beste is een informele aanspreekvorm, die zowel in brieven en e-mails als in gesproken taal gebruikt wordt. Na een aanspreking met Beste spreken we de gesprekspartner, toehoorder of lezer verder aan met de vertrouwelijke vorm je.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe begin je een mail eerste zin?

Handige standaard openingszinnen
 1. Wat vervelend dat u een klacht heeft over…
 2. Hartelijk dank voor uw aanvraag van…
 3. U benaderde ons met een vraag over…
 4. Op (datum) ontvingen wij uw inschrijving voor…
 5. Op (datum) zijn er in uw wijk werkzaamheden aan de verlichting. ...
 6. De veiligheid van onze bewoners is ons grootste belang.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zakelijkschrijven.nl

Hoe onderteken je een formele brief?

Schrijf in een brief uw naam voluit onder de handtekening, en eventueel uw functie op de regel daaronder. Als uw voornaam zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt wordt, kunt u uw aanschrijftitel vermelden om verwarring te voorkomen. Als u met meer dan één persoon ondertekent, staat de belangrijkste persoon rechts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe schrijf je een fatsoenlijke mail?

Ze zijn verwerkt in onderstaande tien tips:
 1. Geef je mail een heldere onderwerpregel mee. Geef je lezer een goede reden om de mail te openen. ...
 2. Wees beleefd. Begroet je ontvanger eerst even. ...
 3. Wees duidelijk. ...
 4. Bied overzicht. ...
 5. Val mensen niet lastig. ...
 6. Gebruik de juiste toon. ...
 7. Schrijf foutloos. ...
 8. Check je bijlagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaluilen.nl

Wat is een zakelijke e-mail?

Een zakelijke brief is een brief die een bedrijf, stichting of organisatie aan een klant, leverancier of samenwerkingspartner schrijft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstmodel.nl

Populaire vragen

  Vorige artikel
Waar is Jeugdjournaal?
Volgende artikel  
Hoe veel ogen heeft een spin?