De of het zonnestelsel? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord zonnestelsel? Is het de zonnestelsel of het zonnestelsel? Het juiste lidwoord dat je voor het woord zonnestelsel moet gebruiken is:
Het zonnestelsel
Aanwijzend voornaamwoord zonnestelsel
Dit of deze zonnestelsel: dit zonnestelsel
Dat of die zonnestelsel: dat zonnestelsel

Bezittelijk voornaamwoord zonnestelsel
Onze of ons zonnestelsel: ons zonnestelsel
Jouw of jou: jouw zonnestelsel

Elke of elk zonnestelsel?
Elk zonnestelsel
Gerelateerd aan zonnestelsel