De of het perfectum? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord perfectum? Is het de perfectum of het perfectum? Het juiste lidwoord dat je voor het woord perfectum moet gebruiken is:
Het perfectum
Aanwijzend voornaamwoord perfectum
Dit of deze perfectum: dit perfectum
Dat of die perfectum: dat perfectum

Bezittelijk voornaamwoord perfectum
Onze of ons perfectum: ons perfectum
Jouw of jou: jouw perfectum

Elke of elk perfectum?
Elk perfectum
Gerelateerd aan perfectum