De of het montage? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord montage? Is het de montage of het montage? Het juiste lidwoord dat je voor het woord montage moet gebruiken is:
De montage
Aanwijzend voornaamwoord montage
Dit of deze montage: deze montage
Dat of die montage: die montage

Bezittelijk voornaamwoord montage
Onze of ons montage: onze montage
Jouw of jou: jouw montage

Elke of elk montage?
Elke montage
Gerelateerd aan montage