De of het leesboek? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord leesboek? Is het de leesboek of het leesboek? Het juiste lidwoord dat je voor het woord leesboek moet gebruiken is:
Het leesboek
Aanwijzend voornaamwoord leesboek
Dit of deze leesboek: dit leesboek
Dat of die leesboek: dat leesboek

Bezittelijk voornaamwoord leesboek
Onze of ons leesboek: ons leesboek
Jouw of jou: jouw leesboek

Elke of elk leesboek?
Elk leesboek
Gerelateerd aan leesboek