De of het functie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord functie? Is het de functie of het functie? Het juiste lidwoord die je voor het woord functie moet gebruiken is:
De functie
Aanwijzend voornaamwoord functie
Dit of deze functie: deze functie
Dat of die functie: die functie

Bezittelijk voornaamwoord functie
Onze of ons functie: onze functie
Jouw of jou: jouw functie

Elke of elk functie?
Elke functie

Deel de kennis: