Betekenis en definitie van functie

Een functie is een standaard verzameling van taken, rechten en plichten die iemand uitoefent of die bepalend zijn bij de werking van iets. Het gaat hierbij dus zowel om de functie van personen als van gebruiksvoorwerpen.