De of het etymologie? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord etymologie? Is het de etymologie of het etymologie? Het juiste lidwoord dat je voor het woord etymologie moet gebruiken is:
De etymologie
Aanwijzend voornaamwoord etymologie
Dit of deze etymologie: deze etymologie
Dat of die etymologie: die etymologie

Bezittelijk voornaamwoord etymologie
Onze of ons etymologie: onze etymologie
Jouw of jou: jouw etymologie

Elke of elk etymologie?
Elke etymologie
Gerelateerd aan etymologie