De of het cycloon? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord cycloon? Is het de cycloon of het cycloon? Het juiste lidwoord dat je voor het woord cycloon moet gebruiken is:
De cycloon
Aanwijzend voornaamwoord cycloon
Dit of deze cycloon: deze cycloon
Dat of die cycloon: die cycloon

Bezittelijk voornaamwoord cycloon
Onze of ons cycloon: onze cycloon
Jouw of jou: jouw cycloon

Elke of elk cycloon?
Elke cycloon
Gerelateerd aan cycloon