De of het basket? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord basket? Is het de basket of het basket? Het juiste lidwoord dat je voor het woord basket moet gebruiken is:
De basket
Aanwijzend voornaamwoord basket
Dit of deze basket: deze basket
Dat of die basket: die basket

Bezittelijk voornaamwoord basket
Onze of ons basket: onze basket
Jouw of jou: jouw basket

Elke of elk basket?
Elke basket
Gerelateerd aan basket