Wat is koolmonoxide en wat doet het met je? - RTL NIEUWS

Wat is een gevaarlijke eigenschap van CO?

Een gevaarlijke eigenschap van dit gas is dat het zeer snel wordt opgenomen in het lichaam en zich 250 maal sneller bindt met bloed dan zuurstof.In de volksmond wordt koolmonoxide een zwaar gas genoemd, koolstofmonoxide is echter een fractie lichter dan lucht en zal zich snel in een ruimte verspreiden door aanwezige ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op installatiebalie.nl

Wat is het gevaar van CO?

Koolstofmonoxide (CO) is onzichtbaar en reuk- en geurloos. Het gas kan zich onopgemerkt in de woning opstapelen tot levensbedreigende concentraties. Daarom krijg dit giftig en dodelijk gas ook de naam 'stille doder'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is het grootste gevaar van CO?

Koolmonoxide (CO) ruik en proef je niet maar is wel zeer giftig voor mensen en dieren. Door blootstelling aan hoge concentraties raak je snel bewusteloos. Het CO-gas is daarom een echte sluipmoordenaar. Jaarlijks overlijden in Nederland tussen de 10 en 15 mensen aan de gevolgen van een acute koolmonoxidevergiftiging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nvwa.nl

Wat zijn de eigenschappen van CO?

Chemische formule

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas, iets lichter dan lucht. De densiteit bedraagt 0,968 ten opzichte van 1 voor lucht. In de praktijk is dit verschil verwaarloosbaar, CO gas vermengt zich ongeveer volledig met de normale lucht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op antigifcentrum.be

Welke CO waarde is gevaarlijk?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om langdurige blootstelling aan lage concentraties te vermijden. Bij een blootstellingsduur van 8 uur adviseert de WHO om de gemiddelde concentratie koolmonoxide in de lucht de 9 ppm (parts per million) niet te laten overschrijden.Voor 24 uur is dat 6 ppm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheidsraad.nl
45 gerelateerde vragen gevonden

Hoe hoog mag CO zijn?

Dit zijn de waarden die je terugvindt op een CO2-meter: Groen: minder dan 800PPM CO2, de ruimte is goed geventileerd. Oranje: tussen de 800 en 1200PPM CO2, ventileren is gewenst. Rood: Meer dan 1200PPM CO2, ventileren is noodzakelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.brandbeveiligingshop.be

Kan CO melder vals alarm geven?

Een koolmonoxidemelder geeft bijna nooit een vals alarm. Vermoed je nu toch dat er iets niet goed is met je melder. Neem deze dan mee naar buiten. Gaat de melder nu nog steeds af, dan is er iets mis melder je koolmonoxidemelder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brandpreventiewinkel.nl

Hoe merk je CO in huis?

Als er meerdere personen in huis klagen over hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken en deze symptomen telkens optreden in dezelfde ruimte en weer verdwijnen zodra men die ruimte verlaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op antigifcentrum.be

Hoe voelt een CO-vergiftiging?

Bij blootstelling aan zeer hoge concentraties CO kan onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden. Bij een minder ernstige blootstelling vertoont het slachtoffer tekenen van malaise met misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn. In dit stadium zou men kunnen denken aan een voedselintoxicatie of een opkomende griep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op antigifcentrum.be

Hoe CO herkennen?

Hoe kan je het herkennen?
  1. Koolstofmonoxide (CO) is onzichtbaar, geur- en smaakloos.
  2. CO irriteert je luchtwegen niet.
  3. Je ademt zonder problemen verder, en behalve wat vage symptomen merk je doorgaans niets.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheidenwetenschap.be

Wat is gevaarlijker CO of CO2?

CO belemmert dat zuurstof vervoerd wordt in het lichaam.Een hoge CO-waarde in de lucht is dodelijk. CO2 is in beperkte mate aanwezig in onze atmosfeer en is minder schadelijk. Een hoge CO2-waarde veroorzaakt hoofdpijn, sufheid en concentratiestoornissen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.brandbeveiligingshop.be

Waar kan CO vandaan komen?

CO ontstaat wanneer bij gebrek aan zuurstof een onvolledige verbranding plaats vindt van brandstoffen zoals gas, stookolie, benzine hout of kolen. Soms kan men de aanwezigheid van CO vermoeden wanneer men andere verbrandingsproducten van deze brandstoffen in huis kan ruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meteo.be

Hoe CO vermijden?

Een CO-vergiftiging voorkomen:
  1. Koop enkel veilige verwarmingstoestellen.
  2. Zorg voor voldoende verluchting in de woning. ...
  3. Sluit extra verwarmingstoestellen op basis van een vlam met olie of gas steeds aan op een schoorsteen.
  4. Zorg ervoor dat de schoorsteen goed werkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheidenwetenschap.be

Wat stoot CO uit?

Als koolstofmonoxide ingeademd wordt, hecht het zich makkelijk en snel aan de hemoglobine van het bloed in de plaats van zuurstof en zo ontstaat een vergiftiging. De symptomen zijn: hoofdpijn, misselijkheid, braken, duizeligheid, bewustzijnsverlies, coma en nadien overlijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op health.belgium.be

Wat te doen bij CO?

Wat te doen bij een CO-vergiftiging?
  1. Waarschuw je huisgenoten.
  2. Ga zo snel mogelijk naar buiten.
  3. Bel het alarmnummer 112 en volg de aanwijzingen van de hulpdienst op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brandweer.nl

Is CO dodelijk?

CO is een geurloos, reukloos en dodelijk gas. Het ontstaat bij een onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen. Inademen van CO kan leiden tot gezondheidseffecten zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken, flauwvallen en zelfs tot de dood.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondleven.be

Wat doet CO in het lichaam?

Door koolmonoxide kan bloed minder goed zuurstof opnemen uit de longen. Doordat het een reukloos gas is, hebben mensen niet door dat ze eraan blootgesteld worden. Een lage concentratie ingeademde koolmonoxide kan zich uiten in hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rivm.nl

Hoe kan koolmonoxide ontstaan in een cv-ketel?

Oorzaak van koolmonoxide uit je cv

Een goed werkende cv trekt zuurstof van buiten aan bij deze verbranding. De gassen die bij de verbranding vrijkomen, worden weer naar buiten afgevoerd. Wanneer dit proces niet goed werkt, ontstaat de kans op koolmonoxidevergiftiging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unive.nl

Waar geen CO melder plaatsen?

In een ruimte zonder een warmtebron

– Afhankelijk van activiteiten in de ruimte komt ademhoogte overeen met zit- of loophoogte. "Plaats nooit een CO-melder naast lucht inlaten of luchtuitlaten, of achter objecten zoals gordijnen & kasten." – Niet naast luchtinlaten of luchtuitlaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op brandveilig-nederland.nl

Hoe verspreid CO zich?

Koolmonoxide is zelfs een beetje lichter dan lucht en verspreidt zich daarom met luchtstromen door het huis. In een bronruimte hang je de melder aan het plafond, op 1 tot 3 meter van het toestel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Hoe lang duurt het voordat koolmonoxide uit je bloed is?

Koolmonoxide wordt voor het belangrijkste deel uitgescheiden via de longen, een klein deel wordt omgezet in koolstofdioxide. De halfwaardetijd van koolmonoxide in het bloed is 2-6,5 uur, deze is afhankelijk van het beginniveau en de ademhalingssnelheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leefmilieu.nl

Waarom is een CO melder niet aan te raden?

Vermits rook stijgt moet een rookmelder tegen het plafond worden gehangen. Vermits CO gas zich vermengt met de lucht en voortbeweegt met de luchtstroom, moet de CO melder het best gehangen worden op ongeveer op 1,50 m hoog. Een combinatie van rookmelder met CO-melder kan dus nooit optimaal functioneren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheid.be

Hoeveel CO is normaal?

Het natuurlijk CO-gehalte in de omgevingslucht bedraagt ongeveer 0,2 ppm (parts pro million).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op antigifcentrum.be

Hoe lang gaat CO melder af?

De sensor van de koolmonoxidemelder is behoorlijk gevoelig en die gevoeligheid neemt met de jaren af. Koolmonoxidemelders hebben daardoor een beperkte houdbaarheid, die verschilt van type melder tot melder. De levensduur van een CO-sensor gaat van 5 tot 10 jaar mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elektrototaalmarkt.nl

Hoeveel CO mag er in een ruimte zijn?

Volgens de NRC heeft buitenlucht een CO2-concentratie van 400 parts per million (ppm). In een gebouw mag de concentratie in een ruimte tussen de 800 en 1.200 ppm bedragen; dat is mede afhankelijk van het gebruik. Bedraagt de concentratie 1.500 ppm of meer, dan is het ook te ruiken. Er hangt dan een bedompte lucht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Populaire vragen