Synoniemen van factuur

Andere woorden voor factuur die (ongeveer) hetzelfde betekenen en als synoniemen benoemd mogen worden zijn:
  • Afrekening
  • Rekening
  • Bon
  • Declaratie
  • Kwitantie
  • Nota