Wat is het meervoud van aantal?

Wil je weten wat het meervoud van aantal is? Lees verder om erachter te komen wat het juiste antwoord is!

Het woord aantal heeft in het Nederlands één meervoudsvorm die eindigt op -en. De correct gespelde meervoudsvorm voor aantal is:
Aantallen
Aantal heeft een meervoudsvorm die in het meervoud een extra medeklinker krijgt die op -len eindigt. Aantal is een woord die in het enkelvoud een korte klinker heeft waardoor in het meervoud een extra medeklinker bij komt.  Bij woorden die in het enkelvoud een korte klinker hebben in de laatste lettergreep met daarachter nog één medeklinker komt er in het meervoud vaak een extra medeklinker bij (dit is niet zo als de klemtoon niet op de laatste lettergreep ligt). Korte klinkers zijn: a, e, i, o en u. Het enige correcte meervoudsvorm in het Nederlands is aantallen.
We zijn wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Privacyverklaring.