De of het zwijn? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord zwijn? Is het de zwijn of het zwijn? Het juiste lidwoord dat je voor het woord zwijn moet gebruiken is:
Het zwijn
Aanwijzend voornaamwoord zwijn
Dit of deze zwijn: dit zwijn
Dat of die zwijn: dat zwijn

Bezittelijk voornaamwoord zwijn
Onze of ons zwijn: ons zwijn
Jouw of jou: jouw zwijn

Elke of elk zwijn?
Elk zwijn
Gerelateerd aan zwijn