De of het zwageres? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord zwageres? Is het de zwageres of het zwageres? Het juiste lidwoord dat je voor het woord zwageres moet gebruiken is:
De zwageres
Aanwijzend voornaamwoord zwageres
Dit of deze zwageres: deze zwageres
Dat of die zwageres: die zwageres

Bezittelijk voornaamwoord zwageres
Onze of ons zwageres: onze zwageres
Jouw of jou: jouw zwageres

Elke of elk zwageres?
Elke zwageres
Gerelateerd aan zwageres