De of het Zuid-Altajs? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Zuid-Altajs? Is het de Zuid-Altajs of het Zuid-Altajs? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Zuid-Altajs moet gebruiken is:
Het Zuid-Altajs
Aanwijzend voornaamwoord Zuid-Altajs
Dit of deze Zuid-Altajs: dit Zuid-Altajs
Dat of die Zuid-Altajs: dat Zuid-Altajs

Bezittelijk voornaamwoord Zuid-Altajs
Onze of ons Zuid-Altajs: ons Zuid-Altajs
Jouw of jou: jouw Zuid-Altajs

Elke of elk Zuid-Altajs?
Elk Zuid-Altajs
Gerelateerd aan Zuid-Altajs