De of het zondag? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord zondag? Is het de zondag of het zondag? Het juiste lidwoord dat je voor het woord zondag moet gebruiken is:
De zondag
Aanwijzend voornaamwoord zondag
Dit of deze zondag: deze zondag
Dat of die zondag: die zondag

Bezittelijk voornaamwoord zondag
Onze of ons zondag: onze zondag
Jouw of jou: jouw zondag

Elke of elk zondag?
Elke zondag
Gerelateerd aan zondag