De of het zander? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord zander? Is het de zander of het zander? Het juiste lidwoord dat je voor het woord zander moet gebruiken is:
De zander
Aanwijzend voornaamwoord zander
Dit of deze zander: deze zander
Dat of die zander: die zander

Bezittelijk voornaamwoord zander
Onze of ons zander: onze zander
Jouw of jou: jouw zander

Elke of elk zander?
Elke zander
Gerelateerd aan zander