De of het Yoruba? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord Yoruba? Is het de Yoruba of het Yoruba? Het juiste lidwoord dat je voor het woord Yoruba moet gebruiken is:
Het Yoruba
Aanwijzend voornaamwoord Yoruba
Dit of deze Yoruba: dit Yoruba
Dat of die Yoruba: dat Yoruba

Bezittelijk voornaamwoord Yoruba
Onze of ons Yoruba: ons Yoruba
Jouw of jou: jouw Yoruba

Elke of elk Yoruba?
Elk Yoruba
Gerelateerd aan Yoruba