De of het wortelnomen? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord wortelnomen? Is het de wortelnomen of het wortelnomen? Het juiste lidwoord dat je voor het woord wortelnomen moet gebruiken is:
Het wortelnomen
Aanwijzend voornaamwoord wortelnomen
Dit of deze wortelnomen: dit wortelnomen
Dat of die wortelnomen: dat wortelnomen

Bezittelijk voornaamwoord wortelnomen
Onze of ons wortelnomen: ons wortelnomen
Jouw of jou: jouw wortelnomen

Elke of elk wortelnomen?
Elk wortelnomen
Gerelateerd aan wortelnomen