De of het wit? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord wit? Is het de wit of het wit? Het juiste lidwoord dat je voor het woord wit moet gebruiken is:
Het wit
Aanwijzend voornaamwoord wit
Dit of deze wit: dit wit
Dat of die wit: dat wit

Bezittelijk voornaamwoord wit
Onze of ons wit: ons wit
Jouw of jou: jouw wit

Elke of elk wit?
Elk wit
Gerelateerd aan wit