De of het wijsvinger? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord wijsvinger? Is het de wijsvinger of het wijsvinger? Het juiste lidwoord dat je voor het woord wijsvinger moet gebruiken is:
De wijsvinger
Aanwijzend voornaamwoord wijsvinger
Dit of deze wijsvinger: deze wijsvinger
Dat of die wijsvinger: die wijsvinger

Bezittelijk voornaamwoord wijsvinger
Onze of ons wijsvinger: onze wijsvinger
Jouw of jou: jouw wijsvinger

Elke of elk wijsvinger?
Elke wijsvinger
Gerelateerd aan wijsvinger