De of het wicht? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord wicht? Is het de wicht of het wicht? Het juiste lidwoord dat je voor het woord wicht moet gebruiken is:
Het wicht
Aanwijzend voornaamwoord wicht
Dit of deze wicht: dit wicht
Dat of die wicht: dat wicht

Bezittelijk voornaamwoord wicht
Onze of ons wicht: ons wicht
Jouw of jou: jouw wicht

Elke of elk wicht?
Elk wicht
Gerelateerd aan wicht