De of het waterval? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord waterval? Is het de waterval of het waterval? Het juiste lidwoord dat je voor het woord waterval moet gebruiken is:
De waterval
Aanwijzend voornaamwoord waterval
Dit of deze waterval: deze waterval
Dat of die waterval: die waterval

Bezittelijk voornaamwoord waterval
Onze of ons waterval: onze waterval
Jouw of jou: jouw waterval

Elke of elk waterval?
Elke waterval
Gerelateerd aan waterval