De of het waterrad? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord waterrad? Is het de waterrad of het waterrad? Het juiste lidwoord dat je voor het woord waterrad moet gebruiken is:
Het waterrad
Aanwijzend voornaamwoord waterrad
Dit of deze waterrad: dit waterrad
Dat of die waterrad: dat waterrad

Bezittelijk voornaamwoord waterrad
Onze of ons waterrad: ons waterrad
Jouw of jou: jouw waterrad

Elke of elk waterrad?
Elk waterrad
Gerelateerd aan waterrad