De of het waterput? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord waterput? Is het de waterput of het waterput? Het juiste lidwoord dat je voor het woord waterput moet gebruiken is:
De waterput
Aanwijzend voornaamwoord waterput
Dit of deze waterput: deze waterput
Dat of die waterput: die waterput

Bezittelijk voornaamwoord waterput
Onze of ons waterput: onze waterput
Jouw of jou: jouw waterput

Elke of elk waterput?
Elke waterput
Gerelateerd aan waterput