De of het waterbed? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord waterbed? Is het de waterbed of het waterbed? Het juiste lidwoord dat je voor het woord waterbed moet gebruiken is:
Het waterbed
Aanwijzend voornaamwoord waterbed
Dit of deze waterbed: dit waterbed
Dat of die waterbed: dat waterbed

Bezittelijk voornaamwoord waterbed
Onze of ons waterbed: ons waterbed
Jouw of jou: jouw waterbed

Elke of elk waterbed?
Elk waterbed
Gerelateerd aan waterbed