De of het vogel? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord vogel? Is het de vogel of het vogel? Het juiste lidwoord dat je voor het woord vogel moet gebruiken is:
De vogel
Aanwijzend voornaamwoord vogel
Dit of deze vogel: deze vogel
Dat of die vogel: die vogel

Bezittelijk voornaamwoord vogel
Onze of ons vogel: onze vogel
Jouw of jou: jouw vogel

Elke of elk vogel?
Elke vogel
Gerelateerd aan vogel