De of het vingerkootje? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord vingerkootje? Is het de vingerkootje of het vingerkootje? Het juiste lidwoord dat je voor het woord vingerkootje moet gebruiken is:
Het vingerkootje
Aanwijzend voornaamwoord vingerkootje
Dit of deze vingerkootje: dit vingerkootje
Dat of die vingerkootje: dat vingerkootje

Bezittelijk voornaamwoord vingerkootje
Onze of ons vingerkootje: ons vingerkootje
Jouw of jou: jouw vingerkootje

Elke of elk vingerkootje?
Elk vingerkootje
Gerelateerd aan vingerkootje