De of het verzet? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord verzet? Is het de verzet of het verzet? Het juiste lidwoord dat je voor het woord verzet moet gebruiken is:
Het verzet
Aanwijzend voornaamwoord verzet
Dit of deze verzet: dit verzet
Dat of die verzet: dat verzet

Bezittelijk voornaamwoord verzet
Onze of ons verzet: ons verzet
Jouw of jou: jouw verzet

Elke of elk verzet?
Elk verzet
Gerelateerd aan verzet