De of het vertaling? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord vertaling? Is het de vertaling of het vertaling? Het juiste lidwoord dat je voor het woord vertaling moet gebruiken is:
De vertaling
Aanwijzend voornaamwoord vertaling
Dit of deze vertaling: deze vertaling
Dat of die vertaling: die vertaling

Bezittelijk voornaamwoord vertaling
Onze of ons vertaling: onze vertaling
Jouw of jou: jouw vertaling

Elke of elk vertaling?
Elke vertaling
Gerelateerd aan vertaling