De of het verstek? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord verstek? Is het de verstek of het verstek? Het juiste lidwoord dat je voor het woord verstek moet gebruiken is:
Het verstek
Aanwijzend voornaamwoord verstek
Dit of deze verstek: dit verstek
Dat of die verstek: dat verstek

Bezittelijk voornaamwoord verstek
Onze of ons verstek: ons verstek
Jouw of jou: jouw verstek

Elke of elk verstek?
Elk verstek
Gerelateerd aan verstek