De of het varken? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord varken? Is het de varken of het varken? Het juiste lidwoord dat je voor het woord varken moet gebruiken is:
Het varken
Aanwijzend voornaamwoord varken
Dit of deze varken: dit varken
Dat of die varken: dat varken

Bezittelijk voornaamwoord varken
Onze of ons varken: ons varken
Jouw of jou: jouw varken

Elke of elk varken?
Elk varken
Gerelateerd aan varken