De of het typemiep? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord typemiep? Is het de typemiep of het typemiep? Het juiste lidwoord dat je voor het woord typemiep moet gebruiken is:
De typemiep
Aanwijzend voornaamwoord typemiep
Dit of deze typemiep: deze typemiep
Dat of die typemiep: die typemiep

Bezittelijk voornaamwoord typemiep
Onze of ons typemiep: onze typemiep
Jouw of jou: jouw typemiep

Elke of elk typemiep?
Elke typemiep
Gerelateerd aan typemiep