De of het tuchthuis? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord tuchthuis? Is het de tuchthuis of het tuchthuis? Het juiste lidwoord dat je voor het woord tuchthuis moet gebruiken is:
Het tuchthuis
Aanwijzend voornaamwoord tuchthuis
Dit of deze tuchthuis: dit tuchthuis
Dat of die tuchthuis: dat tuchthuis

Bezittelijk voornaamwoord tuchthuis
Onze of ons tuchthuis: ons tuchthuis
Jouw of jou: jouw tuchthuis

Elke of elk tuchthuis?
Elk tuchthuis
Gerelateerd aan tuchthuis