De of het traumateam? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord traumateam? Is het de traumateam of het traumateam? Het juiste lidwoord dat je voor het woord traumateam moet gebruiken is:
Het traumateam
Aanwijzend voornaamwoord traumateam
Dit of deze traumateam: dit traumateam
Dat of die traumateam: dat traumateam

Bezittelijk voornaamwoord traumateam
Onze of ons traumateam: ons traumateam
Jouw of jou: jouw traumateam

Elke of elk traumateam?
Elk traumateam
Gerelateerd aan traumateam