De of het teveel? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord teveel? Is het de teveel of het teveel? Het juiste lidwoord dat je voor het woord teveel moet gebruiken is:
Het teveel
Aanwijzend voornaamwoord teveel
Dit of deze teveel: dit teveel
Dat of die teveel: dat teveel

Bezittelijk voornaamwoord teveel
Onze of ons teveel: ons teveel
Jouw of jou: jouw teveel

Elke of elk teveel?
Elk teveel
Gerelateerd aan teveel