De of het terrein? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord terrein? Is het de terrein of het terrein? Het juiste lidwoord dat je voor het woord terrein moet gebruiken is:
Het terrein
Aanwijzend voornaamwoord terrein
Dit of deze terrein: dit terrein
Dat of die terrein: dat terrein

Bezittelijk voornaamwoord terrein
Onze of ons terrein: ons terrein
Jouw of jou: jouw terrein

Elke of elk terrein?
Elk terrein
Gerelateerd aan terrein