De of het tentamen? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord tentamen? Is het de tentamen of het tentamen? Het juiste lidwoord dat je voor het woord tentamen moet gebruiken is:
Het tentamen
Aanwijzend voornaamwoord tentamen
Dit of deze tentamen: dit tentamen
Dat of die tentamen: dat tentamen

Bezittelijk voornaamwoord tentamen
Onze of ons tentamen: ons tentamen
Jouw of jou: jouw tentamen

Elke of elk tentamen?
Elk tentamen
Gerelateerd aan tentamen