De of het telwoord? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord telwoord? Is het de telwoord of het telwoord? Het juiste lidwoord dat je voor het woord telwoord moet gebruiken is:
Het telwoord
Aanwijzend voornaamwoord telwoord
Dit of deze telwoord: dit telwoord
Dat of die telwoord: dat telwoord

Bezittelijk voornaamwoord telwoord
Onze of ons telwoord: ons telwoord
Jouw of jou: jouw telwoord

Elke of elk telwoord?
Elk telwoord
Gerelateerd aan telwoord