De of het tegelwand? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord tegelwand? Is het de tegelwand of het tegelwand? Het juiste lidwoord dat je voor het woord tegelwand moet gebruiken is:
De tegelwand
Aanwijzend voornaamwoord tegelwand
Dit of deze tegelwand: deze tegelwand
Dat of die tegelwand: die tegelwand

Bezittelijk voornaamwoord tegelwand
Onze of ons tegelwand: onze tegelwand
Jouw of jou: jouw tegelwand

Elke of elk tegelwand?
Elke tegelwand
Gerelateerd aan tegelwand