De of het tegelverf? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord tegelverf? Is het de tegelverf of het tegelverf? Het juiste lidwoord dat je voor het woord tegelverf moet gebruiken is:
De tegelverf
Aanwijzend voornaamwoord tegelverf
Dit of deze tegelverf: deze tegelverf
Dat of die tegelverf: die tegelverf

Bezittelijk voornaamwoord tegelverf
Onze of ons tegelverf: onze tegelverf
Jouw of jou: jouw tegelverf

Elke of elk tegelverf?
Elke tegelverf
Gerelateerd aan tegelverf