De of het tegelthee? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord tegelthee? Is het de tegelthee of het tegelthee? Het juiste lidwoord dat je voor het woord tegelthee moet gebruiken is:
De tegelthee
Aanwijzend voornaamwoord tegelthee
Dit of deze tegelthee: deze tegelthee
Dat of die tegelthee: die tegelthee

Bezittelijk voornaamwoord tegelthee
Onze of ons tegelthee: onze tegelthee
Jouw of jou: jouw tegelthee

Elke of elk tegelthee?
Elke tegelthee
Gerelateerd aan tegelthee