De of het tegellijm? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord tegellijm? Is het de tegellijm of het tegellijm? Het juiste lidwoord dat je voor het woord tegellijm moet gebruiken is:
De tegellijm
Aanwijzend voornaamwoord tegellijm
Dit of deze tegellijm: deze tegellijm
Dat of die tegellijm: die tegellijm

Bezittelijk voornaamwoord tegellijm
Onze of ons tegellijm: onze tegellijm
Jouw of jou: jouw tegellijm

Elke of elk tegellijm?
Elke tegellijm
Gerelateerd aan tegellijm