De of het tegelalgoritme? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord tegelalgoritme? Is het de tegelalgoritme of het tegelalgoritme? Of zijn ze allebei goed? De correcte lidwoorden die je voor het woord tegelalgoritme kunt gebruiken zijn:
De tegelalgoritmeHet tegelalgoritme
Aanwijzend voornaamwoord tegelalgoritme
Dit of deze tegelalgoritme: dit tegelalgoritme / deze tegelalgoritme
Dat of die tegelalgoritme: dat tegelalgoritme / die tegelalgoritme

Bezittelijk voornaamwoord tegelalgoritme
Onze of ons tegelalgoritme: onze tegelalgoritme / ons tegelalgoritme
Jouw of jou: jouw tegelalgoritme

Elke of elk tegelalgoritme?
Elke tegelalgoritme / elk tegelalgoritme
Gerelateerd aan tegelalgoritme