De of het teenkootje? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord teenkootje? Is het de teenkootje of het teenkootje? Het juiste lidwoord dat je voor het woord teenkootje moet gebruiken is:
Het teenkootje
Aanwijzend voornaamwoord teenkootje
Dit of deze teenkootje: dit teenkootje
Dat of die teenkootje: dat teenkootje

Bezittelijk voornaamwoord teenkootje
Onze of ons teenkootje: ons teenkootje
Jouw of jou: jouw teenkootje

Elke of elk teenkootje?
Elk teenkootje
Gerelateerd aan teenkootje