De of het technohouse? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord technohouse? Is het de technohouse of het technohouse? Het juiste lidwoord dat je voor het woord technohouse moet gebruiken is:
De technohouse
Aanwijzend voornaamwoord technohouse
Dit of deze technohouse: deze technohouse
Dat of die technohouse: die technohouse

Bezittelijk voornaamwoord technohouse
Onze of ons technohouse: onze technohouse
Jouw of jou: jouw technohouse

Elke of elk technohouse?
Elke technohouse
Gerelateerd aan technohouse