De of het tactiek? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord tactiek? Is het de tactiek of het tactiek? Het juiste lidwoord dat je voor het woord tactiek moet gebruiken is:
De tactiek
Aanwijzend voornaamwoord tactiek
Dit of deze tactiek: deze tactiek
Dat of die tactiek: die tactiek

Bezittelijk voornaamwoord tactiek
Onze of ons tactiek: onze tactiek
Jouw of jou: jouw tactiek

Elke of elk tactiek?
Elke tactiek
Gerelateerd aan tactiek