De of het syncretisme? Welk lidwoord is juist?

Welk lidwoord (de of het) hoort bij het woord syncretisme? Is het de syncretisme of het syncretisme? Het juiste lidwoord dat je voor het woord syncretisme moet gebruiken is:
Het syncretisme
Aanwijzend voornaamwoord syncretisme
Dit of deze syncretisme: dit syncretisme
Dat of die syncretisme: dat syncretisme

Bezittelijk voornaamwoord syncretisme
Onze of ons syncretisme: ons syncretisme
Jouw of jou: jouw syncretisme

Elke of elk syncretisme?
Elk syncretisme
Gerelateerd aan syncretisme